MJU MJU
SI-TSA Domov Vlada RS Overitelj na MJU SI-TSA MJU MJU English Nazaj

IZDAJATELJ VARNIH ČASOVNIH ŽIGOV SI-TSA

Izdajatelj varnih časovnih žigov SI-TSA (angl. Slovenian Time Stamping Authority) je del infrastrukture javnih ključev (PKI, angl. Public Key Infrastructure) overitelja na Ministrstvu za javno upravo. SI-TSA izdaja varne časovne žige, namenjene aplikacijam, s katerimi upravljajo institucije javne uprave, od 10. septembra 2004 pa so na voljo tudi poslovnim subjektom in drugim končnim uporabnikom, ki s SI-TSA sklenejo dogovor.

Varni časovni žigi overitelja na MJU se uporabljajo za:
zagotavljanje, da je bil dokument podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku in sicer na način, da povezujejo datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način,

za druge potrebe, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

Izdajatelj varnih časovnih žigov SI-TSA izdaja varne časovne žige v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP - Uradni list RS, št. 57/2000; ZEPEP-A - Uradni list RS, št. 25/2004) in Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000 in 2/2001), direktivami EU, priporočili RFC 3161: Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol (TSP), ter drugimi veljavnimi predpisi. Varni časovni žig je tako elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki potrjuje vsebino podatkov, na katere se nanaša, v navedenem času (2. člen ZEPEP). Varen časovni žig mora v skladu s 34. členom Uredbe vsebovati nedvoumne in pravilne podatke o datumu, točnemu času najmanj na sekundo natančno in overitelju, ki je varni časovni žig ustvaril. Varni časovni žig je lahko dokumentu dodan ali priložen in z njim povezan, vendar morajo biti pri tem vedno izpolnjene enake zahteve kot za varen elektronski podpis s kvalificiranim potrdilom.

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS