MJU MJU
SI-TSA Domov Vlada RS Overitelj na MJU SI-TSA MJU MJU English Nazaj

CENIK ČASOVNIH ŽIGOV IZDAJATELJA SI-TSA

 

Storitve izdajanja varnih časovnih žigov v skladu s Politiko SI-TSA se na podlagi sklenjene pogodbe obračunavajo enkrat letno in sicer v začetku meseca januarja za predhodno leto v skladu z objavljenim in veljavnim cenikom overitelja na dan izstavitve računa, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Sprememba cenika z dne 1.12.2016:

Storitev

Način plačila

Cena v EUR

vklop uporabnika za uporabo časovnega žiga

enkratni znesek 67,33

posamezni časovni žig

kos 0,013542

V cene je vključen DDV.

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS