MJU MJU
SI-TSA Domov Vlada RS Overitelj na MJU SI-TSA MJU MJU English Nazaj

OBVESTILA

 


23. 8. 2018

Obvestilo o menjavi digitalnih potrdil izdajatelja časovnega žigosanja SI-TSA
 
Obveščamo vas, da bomo v petek, 24. 8. 2018, med 13:30 in 14:00 uro, zamenjali potrdili izdajatelja SI-TSA-1 in SI-TSA-2. Novi potrdili (sha2) sta izdani s strani izdajatelja SIGOV-CA št.2.

 

14. 8. 2018

Najava nove politika delovanja
 
Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo najavlja objavo nove Politike delovanja SI-TSA za izdajo kvalificiranih časovnih žigov. Politika, ki stopi v veljavo z 23. avgustom 2018.

 

21. 5. 2018

Najava nove politika delovanja
 
Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo najavlja objavo nove Politike delovanja SI-TSA za izdajo kvalificiranih časovnih žigov. Politika in Krovne politike SI-TRUST za izdajatelje, ki delujejo v okviru ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST, ki stopita v veljavo z 28. majem 2018.

 

18. 3. 2013

Obvestilo o spremembi javnih IP naslovov Overitelja na Ministrstvu za javno upravo
 
V sklopu projekta preštevilčenja je v teku tudi zamenjava javnih IP naslovov storitev Overitelja na MJU. Predvidoma do konca meseca marca 2013 bodo zamenjani IP naslovi naslednjih storitev:

  • ts.si-tsa.si, stari IP naslov 193.2.236.24, novi IP 84.39.221.210, možne težave: aplikacije imajo lahko težave z dostopanjem do storitve za časovno žigosanje SI-TSA,

Če se bodo v vašem okolju pojavile zgoraj opisane težave, naj skrbniki lokalnega omrežja preverijo nastavitve omrežne opreme (npr. požarne pregrade) in po potrebi spremenijo IP naslove nedostopnih storitev.

 

13. 10. 2009

Najava vzdrževalnih del 18.10.2009
 
Zaradi načrtovanih vzdrževalnih del v nedeljo, 18.10.2009, bodo storitve časovnega žigosanja motene.

 

27. 7. 2009

Tehnične težave dne 24.7.2009
 
V petek, 24.7.2009 med 14:50 in 19:40, zaradi tehničnih težav dostop do storitev časovnega žigosanja SI-TSA ni bil mogoč.

 

22. 5. 2007

Najava vzdrževalnih del 29.5.2007
 
V torek, 29.5.2007, bomo izvedli obširnejša vzdrževalna dela na strežnikih Overitelja na MJU, zato spletne strani SI-TSA ne bodo dostopne od 14. ure do predvidoma 16. ure.

 

18. 5. 2007

Nova politika delovanja SI-TSA začela veljati
 
Danes je začela veljati politika delovanja SI-TSA verzija 4.0.

 

10. 5. 2007

Najava nove politika delovanja
 
Overitelj na Ministrstvu za javno upravo najavlja objavo nove Politike delovanja SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov. Politika stopi v veljavo z 18. majem 2007.

 

13. 10. 2006

Okvara na komunikacijski opremi
 
Danes, 13. oktobra 2006, od 12:10 do 13:25 ter od 15:12 do 16:57 strežniki overitelja SI-CA niso bili dostopni zaradi okvare na komunikacijski opremi, zato v tem času ni bil možen dostop do storitve časovnega žigosanja SI-TSA.

 

27. 9. 2006

Amandma k politiki delovanja SI-TSA je začel veljati
 
Časovno žigosanje od danes naprej poteka z novima zasebnima ključema izdajatelja SI-TSA, kot je bilo najavljeno v predhodnem obvestilu. Podatki o novih digitalnih potrdilih so navedeni v Amandmaju k Politiki SI-TSA in v podatkih o SI-TSA.

 

20. 9. 2006

Najava amandmaja k politiki delovanja SI-TSA
 
Overitelj na Ministrstvu za javno upravo najavlja objavo amandmaja k Politiki delovanja SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov. Amandma stopi v veljavo s 27. septembrom 2006 in bo vseboval podatke o novih digitalnih potrdilih izdajatelja SI-TSA. Dopolnitev politike je posledica redne zamenjave digitalnih potrdil izdajatelja SI-TSA, ki bo izvedena istega dne.

 

21. 4. 2006

Najava vzdrževalnih del
 
Zaradi vzdrževalnih del v torek, 25.4.2006, od 15:30 do 19:30 občasno ne bo možno dostopati do storitve časovnega žigosanja s posebnimi potrdili.

 

28. 2. 2006

Nova politika delovanja SI-TSA
 
Z današnjim dnem začne veljati nova politika SI-TSA (več o tem)

 

21. 2. 2006

Najava nove politika delovanja
 
Overitelj na Ministrstvu za javno upravo najavlja objavo nove Politike delovanja SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov. Politika stopi v veljavo z 28. februarjem 2006 (več o tem)

 

30. 1. 2006

Cenik storitev Overitelja na Ministrstvu za javno upravo
 
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodila o lastni dejavnosti na Ministrstvu za javno upravo je minister za javno upravo izdal Cenik storitev Overitelja na Ministrstvu za javno upravo. Soglasje k ceniku je dala Vlada RS dne 17.01.2006. Cenik začne veljati dne 30.01.2006.

 

25. 1. 2006

Objava nove politike za časovno žigosanje
 
Overitelj na Centru Vlade RS za informatiko, v okviru katerega je pričel delovati izdajatelj SIGOV-CA, se po novem imenuje Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS, saj je Center Vlade RS za informatiko v skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002, 56/2003, 61/2004, 123/2004; ZDU-1) in Sklepom o spremembah Sklepa o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 132/2004) prešel pod okrilje novoustanovljenega Ministrstva za javno upravo RS. Ustrezno temu je potrebno popraviti politike delovanja Overitelja in spremembe prijaviti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Postopek je v teku in pričakujemo, da bodo nove politike objavljene do konca februarja 2006.

 

3. 1. 2006 Zadnja minuta v letu 2005 je bila daljša za eno sekundo. To je bilo potrebno zaradi uskladitve razlike v času, ki ga merijo atomske ure, in časom, v katerem se Zemlja zavrti okrog Sonca.

Atomske ure merijo sekundo kot 1/86400 povprečnega dne. Število atomskih vibracij, ki ustrezajo eni sekundi, je bilo določeno leta 1967. Ker pa se vrtenje Zemlje rahlo upočasnjuje, vendar ne enakomerno, je potrebno občasno dodati sekundo (angl. leap second), kar se zgodi ali konec junija ali konec decembra. O tem odloča International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), ki najavi spremembo nekaj mesecev vnaprej.

Časovni sistem, s katerim se sinhronizirajo strežniki v našem omrežju, je zaznal dodatno sekundo in se je avtomatično prilagodil.

 

6. 7. 2004

Zaradi nujnih vzdrževalnih del storitev časovnega žigosanja ne bo na voljo v petek, 8.7. 2005 med 16:30 in 18:00.

 

10. 9. 2004

Storitev časovnega žigosanja je na voljo tudi uporabnikom izven telekomunikacijskega omrežja državnih organov HKOM.
 
Z današnjim dnem začne veljati politika SI-TSA, ki omogoča uporabo časovnega žigosanja tudi za poslovne subjekte in druge končne uporabnike, ki s SI-TSA sklenejo dogovor.

 

9. 9. 2004

Konferenca INDO 2004
 
V času od 13. do 15. septembra 2004 bo v Portorožu potekalo 11. srečanje informatikov v javni upravi z mednarodno udeležbo. Posvetovanje je namenjeno vsem, ki so soudeleženi pri izgradnji ITkT infrastrukture, ki delajo v izobraževalnih procesih s področja informatike, pri uvajanju e-poslovanja ali kako drugače prispevajo k hitrejšemu prehodu v informacijsko družbo EU (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/). Na konferenci bosta predstavljena tudi projekta elektronska osebna izkaznica in E-računi.

Več informacij si preberite na: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

 

8.6. 2004

Obisk delegacije madžarskega Ministrstva za informatiko in komunikacije 9. junija 2004
 
Na Centru vlade za informatiko (CVI) bo jutri, v sredo, 9. junija 2004, na obisku delegacija madžarskega Ministrstva za informatiko in komunikacije pod vodstvom državnega podsekretarja Bele Mohacsija, ki se bo v Sloveniji mudila na enodnevnem delovnem obisku. Madžarski delegaciji, ki jo bo sprejel dr. Aleš Dobnikar, bodo predstavljene slovenske izkušnje pri uvajanju elektronskega podpisa, zagotavljanju legitimnega elektronskega poslovanja, ter priložnosti za povezovanje tako v našem kot v širšem evropskem prostoru.

 

10.11. 2003

Z današnjim dne Overitelj na CVI najavlja začetek delovanja izdajatelja varnih časovnih žigov SI-TSA (angl. Slovenian Time Stamping Authority) in s tem vzpostavitev storitve varnega časovnega žigosanja.

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS