MJU MJU
SI-TSA Domov Vlada RS Overitelj na MJU SI-TSA MJU MJU English Nazaj

TERMINOLOŠKI SLOVAR IN OZNAKE

 

CPName ime politike delovanja overitelja oz. izdajatelja (angl. Certification Policy Name), povezano z mednarodno številko politike delovanja CPOID (CPName, angl. Certification Policy Object Identifier)
CPOID Mednarodna številka, ki enolično določa politiko delovanja (CPOID, angl. Certification Policy Object IDentifier).
MJU Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija (http://www.mju.gov.si/)
ETSI Priporočila angl. European Telecommunications Standards Institut. Politika SI-TSA je uskaljena s priporočili ETSI 102 023 (v.1.2.1) "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for time-stamping authorities"
infrastruktura overitelja na MJU infrastruktura overitelja na MJU so vsi prostori overitelja, njegova strojna in programska oprema ter varnostni mehanizmi, ki so potrebni za varno delovanje njegovih izdajateljev
institucija institucija javne uprave, ki je v informacijsko-telekomunikacijskem omrežju državnih organov, katere predstojnik je naročnik digitalnih potrdil.
NTP protokol za sinhronizacijo časa, angl. Network Time Protocol, http://www.ntp.org
overitelj Fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi. (CA, angl. Certification Authority)
SIGEN-CA Izdajatelj potrdil za pravne in fizične osebe overitelja na Ministrstvu za javno upravo RS (MJU). (SIGEN-CA, angl. Slovenian General Certification Authority) (prim. definicijo Overitelj), http://www.sigen-ca.si
SIGOV-CA Izdajatelj potrdil za institucije javne uprave overitelja na Ministrstvu za javno upravo RS (MJU). (SIGOV-CA, angl. Slovenian Governmental Certification Authority) (prim. definicijo Overitelj), http://www.sigov-ca.gov.si
SI-TSA Izdajatelj varnih časovnih žigov overitelja na MJU. (SI-TSA, angl. Slovenian Time stamping Authority) (prim. definicijo Overitelj), http://www.si-tsa.si, http://www.si-tsa.gov.si
TSA overitelj časovnih žigov, angl. Time-Stamping Autorithy
UTC koordiniran univerzalni čas, angl. Coordinated Universal Time, mednarodni standard za meritve časa, veljaven od. l. 1972
ZEPEP Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP; Uradni list RS, št. 57/2000)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-A; Uradni list RS, št. 25/2004)
  prečiščeno besedilo zakona

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS