MJU MJU
SI-TSA Domov Vlada RS Overitelj na MJU SI-TSA MJU MJU English Nazaj

Državni center za storitve zaupanja

POLITIKO SI-TSA

za izdajo kvalificiranih časovnih žigov


Javni del notranjih pravil
Državnega centra za storitve zaupanja

 

 

Krovna politika SI-TRUST

KROVNA POLITIKA SI-TRUST za izdajatelje, ki delujejo v okviru ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST
CPOID:1.3.6.1.4.1.6105.8.1.1
CPName: SI-TRUST
pričetek veljavnosti: 28. maj 2018

 

pdf

 

Verzija 7.0

Politika SI-TSA za izdajo kvalificiranih časovnih žigov
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.7
CPName: SI-TSA-1
pričetek veljavnosti: 23. avgust 2018

Spremembi politike z verzijo 7.0:
spremenijo se podatki o potrdilih SI-TSA-1 in SI-TSA2,
algoritem za povzetek SHA-1 se nadomesti z algoritmom SHA-256,
spremenijo se podatki o strežniku za sinhronizacijo časa.

pdf

 

Verzija 6.0

Politika SI-TSA za izdajo kvalificiranih časovnih žigov
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.6
CPName: SI-TSA-1
pričetek veljavnosti: 28. maj 2018

Spremembi politike z verzijo 6.0:
izraz .varni časovni žig. se nadomesti z izrazom .kvalificirani časovni žig.,
uvedena je Krovna politika SI-TRUST za izdajatelje, ki delujejo v okviru ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST, zato se pričujoča politika v določenih točkah sklicuje nanjo,
izrazi in okrajšave so usklajeni z veljavno zakonodajo.

pdf

 

Verzija 5.0

Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.5
CPName: SI-TSA-1
pričetek veljavnosti: 7. november 2015

Spremembi politike z verzijo 5.0:
uporaba novega naziva za overitelja na Ministrstvu za notranje zadeve, po novem je to "Državni center za storitve zaupanja",
novi kontaktni podatki izdajatelja SI-TSA.

pdf

 

Verzija 4.0

Amandma št. 2 k politiki SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPšt: 2/4.0
pričetek veljavnosti: 21. marec 2014

Spremembi z amamndmajem št. 2/4.0:
uporaba novega naziva za overitelja na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, po novem je to "Overitelj na Ministrstvu za javno upravo"

pdf
 
Amandma št. 1 k politiki SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPšt: 1/4.0
pričetek veljavnosti: 23. julij 2012

Spremembi z amamndmajem št. 1/4.0:
uporaba novega naziva za overitelja na Ministrstvu za javno upravo, po novem je to "Overitelj na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo"
spremeni se jamstvo za vrednost posameznega pravnega posla.

pdf
 
Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.4
CPName: SI-TSA-1
pričetek veljavnosti: 18. maj 2007

Spremembi politike z verzijo 4.0:
pri identiteti izdajatelja SI-TSA niso več navedeni tisti podatki o digitalnih potrdilih strežnikov, ki se spreminjajo ob vsaki redni menjavi digitalnih potrdil;
imetniki posebnih digitalnih potrdil izdajatelja SIGOV-CA ne morejo več uporabljati storitev SI-TSA.

pdf

 

Verzija 3.0 (veljavna za časovne žige, izdane od 28. februarja 2006 do 17. maja 2007)

Amandma k politiki SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPšt: 1/3.0
pričetek veljavnosti: 27. september 2006
pdf
 
Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.3
CPName: SI-TSA-1
pričetek veljavnosti: 28. februar 2006
pdf

 

Verzija 2.0 (veljavna za časovne žige, izdane od 10. septembra 2004 do 27. februarja 2006)

Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.2
CPName: SI-TSA-1
pričetek veljavnosti: 10. september 2004
pdf

 

Verzija 1.0 (veljavna za časovne žige, izdane pred 10.septembrom 2004)

Politika SI-TSA za izdajo varnih časovnih žigov
CPOID: 1.3.6.1.4.1.6105.3.1.1
CPName: SI-TSA-1
pričetek veljavnosti: 10. november 2003
pdf

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS